Dementiemonitor en de coronacrisis

Vult u de Dementiemonitor snel in?

De vragenlijst is inmiddels door ruim 1.200 mantelzorgers ingevuld. Dat is gezien corona een prachtig aantal, maar nog lang niet genoeg. In 2018 behaalden we een respons van bijna 4.500. Waarom is het belangrijk om de respons zo hoog te krijgen? Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er voor alle regio’s in Nederland een regionaal rapport wordt gemaakt, met de resultaten specifiek voor die regio.

De invulperiode van de Dementiemonitor hebben we verlengd tot 30 september zodat de respons verder kan toenemen.

In verband met de coronacrisis hebben we drie extra vragen toegevoegd over de effecten van de coronamaatregelen op de ondersteuning en zorg van mantelzorgers. Hierdoor krijgen we een goed beeld van welke vormen van ondersteuning nu tekort schieten en waar de problemen liggen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat deze worden aangepakt.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door