Gastheer/vrouw Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Alzheimer Café geven we informatie en zorgen we voor een aangename, veilige sfeer waar mensen hun ervaringen met elkaar delen. Met een team van vrijwilligers en professionals worden deze avonden voorbereid en georganiseerd.

Wat gaat u doen?

 • Meehelpen in het klaarzetten en opruimen van de zaal en verwelkomen van de bezoekers
 • De bezoekers van het Alzheimer Café op hun gemak stellen
 • Informatie geven aan nieuwe bezoekers over de avond
 • Oog hebben voor de eventuele emoties van bezoekers en daar op reageren
 • Signaleren van vragen en deze doorgeven aan de gespreksleider 
 • Ondersteunen van de gespreksleider en coördinator van het Alzheimer Café

Wat bieden wij?

 • Trainingen voor vrijwilligers in het Alzheimer Café.
 • Informatievoorziening via het Vrijwilligersplein.
 • Ondersteuning van het bestuur van de regionale afdeling en de coördinator Regionale activiteiten.
 • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten.
 • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag.
 • U ontvangt maandelijks het vrijwilligersnieuws in uw mailbox.
 • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op uw Curriculum Vitae
Deze pagina maakt deel uit van