Penningmeester

Is nauwkeurigheid één van uw goede eigenschappen?

 • Je stelt de jaarlijkse begroting op, je beheert de financiële administratie en verwerkt accuraat de declaraties van de vrijwilligers van de afdeling.
 • Je bent actief in het werven van middelen (subsidies, giften en donaties) van derden.
 • Als leidraad voor de financiële verantwoording gebruik je het financiële spreadsheet van Alzheimer Nederland en het document werkzaamheden penningmeesters.

Ben jij: •

 • Vaardig en accuraat in financieel beheer en administratieve handelingen?
 • Thuis in Word en Excel? Microsoft office?
 • Niet bang om gemeenten, fondsen of organisaties aan te schrijven met de vraag om activiteiten in de regio financieel te steunen?

Wat ga je doen: 

 • Het opstellen van een jaarlijks begroting en het bewaken van de uitgaven;
 • Financiële voortgangsrapportages verzorgen aan bestuur en regiocoördinator;
 • Wekelijks verwerken van declaraties;
 • Gemeentelijke subsidies aanvragen en verantwoorden;
 • Andere vormen van fondsenwerving onderzoeken en eventueel uitvoeren.

Per week kan de tijdsbesteding verschillen. Dit is mede afhankelijk van de grootte en samenstelling van het bestuur en de regio. Ga uit van circa 2 uur per week.

Benoemingsproces; Het afdelingsbestuur stemt af met de regiocoördinator over jouw benoeming. Als beiden positief zijn, wordt je door de regiocoördinator voorgedragen aan de directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Deze benoemt je voor een periode van vier jaar en geeft je de bevoegdheid voor het tekenen van stukken tot een maximum van € 5000,-.

Omdat je onderdeel bent van het dagelijkse bestuur vragen wij vooraf een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan. Deze functie kan gecombineerd worden met de functie Fondsenwerver.

Wij bieden:

 • Je komt terecht in een warm bad vrijwilligers, bevlogen mensen die zich vanuit hun eigen ervaring of interesse samen met jou willen inzetten voor MMD en hun mantelzorgers.
 • Een netwerk van meer dan 5000 vrijwilligers en 100 collega’s.
 • Fijne praktische bijkomstigheden: kennissessies over dementie, trainingen op functieniveau, persoonlijke ondersteuning, reiskostenvergoeding, Een tweejaarlijkse vrijwilligers dag met collega’s uit het hele land.

Ingangsdatum van de functie: 1 januari 2023, inwerken vanaf 1 juli 2022.

U bent hartelijk welkom in een kennismakingsgesprek.

Deze pagina maakt deel uit van