Thema: Seksualiteit en intimiteit

Boxmeer
De Raetsingel 1
5831 KC Boxmeer
Nederland

Seksualiteit en intimiteit dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van ons leven. Wanneer iemand dementie krijgt kan er veel veranderen rond intimiteit en seksualiteit. De seksuele behoefte kan bij dementie toenemen en soms zelfs ongewenste vormen aannemen. Ook kan de behoefte aan intimiteit door de dementie helemaal verdwijnen, wat voor de partner vaak als een gemis wordt ervaren. Welke factoren veroorzaken een afname of toename in behoefte? De gastspreker seksuoloog/GZ psycholoog zal hierop ingaan.

Deze activiteit maakt deel uit van