Alzheimer Cafe: Welke hulp is thuis mogelijk?

Huis van Houten (boven de bibliotheek)
Onderdoor 160, eerste etage, zaal oranje
3995 DX Houten
Nederland

Plan Route
Voor wie?

Mensen met  dementie, hun  partners, kinderen, familieleden, vrienden, kennissen, mantelzorgers en andere belangstellenden.

Wanneer?

Iedere tweede maandag  van de maand.

Hoe laat?

Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur.

Koffie & thee vanaf 19.00 uur. De  toegang  is gratis. 

Waar?

In samenwerking met ‘van Houten&co’ tijdelijke locatie:

Huis van Houten (boven de bibliotheek)  Onderdoor  160, eerste  etage, zaal oranje.

Bezoekers dienen zich vooraf aan te melden bij de coördinator!

De organisatie volgt de  landelijke corona richtlijnen  en hanteert  een  maximum van 20 bezoekers die plaatsnemen op 1,5 m afstand onderling. Het Alzheimer Café is een maandelijkse ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familieleden, vrienden, kennissen, mantelzorgers en andere belangstellenden. De bezoekers praten met elkaar over hun ervaringen met dementie en over hoe zij met de veranderende situatie omgaan. In een open en prettige sfeer biedt een deskundige informatie over een onderwerp dat aan dementie gerelateerd is. Het Alzheimer Café Houten wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Lekstroom, Zorgspectrum/Het Haltna Huis en ondersteund door ‘van Houten&co’.

Tijdsindeling avond

19.00-19.30 uur: inloop met koffie en thee

19.30-20.00 uur: interview met deskundige

20.00-20.30 uur: pauze met muziek en een drankje

20.30-21.00 uur: gelegenheid tot vragen stellen en discussie

21.00-21.30 uur: mogelijkheid tot napraten

Themasuggesties

Als u suggesties hebt voor een thema, of als u bereid bent om als (ervarings) deskundige geïnterviewd te worden, horen we graag van u.

Vrijwilligers

Het Alzheimer Café draait op betrokken vrijwilligers. Als dit iets voor u is, komen we graag in contact met u.

Gespreksleider Alzheimer Café Houten

Els  van Schoot, Nelleke Samwel en Wendy Werner wisselen elkaar af als gespreksleider.

Voor aanmelding: coördinator Alzheimer Café Houten

Wendy Werner-Hoddenbagh , tel. 06-41812112

e-mail: wendyhoddenbagh@gmail.com

Deze activiteit maakt deel uit van