Bestuurslid algemeen

Vacature Bestuurslid algemeen met affiniteit met migranten ouderen

Binnen het regiobestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Lekstroom is ruimte voor een nieuw bestuurslid. Naast alle reguliere taken die wij in de regio uitvoeren, zoals ondersteuning en facilitering van de werkgroepen voor de Alzheimer Cafés en het project ‘Samen Dementievriendelijk’, belangenbehartiging voor onze doelgroep bij gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, willen wij ons inzetten voor de ondersteuning van met mensen met dementie met een migranten achtergrond en hun mantelzorgers. De verwachting is dat het aantal migranten met dementie sneller zal stijgen dan het aantal autochtonen met dementie.
Dementie onder migrantenouderen vraagt dus om extra aandacht.

Wil je graag een algemene bestuursfunctie uitoefenen en heb je affiniteit met de doelgroep migrantenouderen maar wil je eerst ervaren wat de mogelijkheden zijn binnen de afdeling Lekstroom? Dan komen wij graag met jou in contact.

Als bestuurslid algemeen help je mee met verschillende werkzaamheden. Zo verricht je bijvoorbeeld voorkomende werkzaamheden en activiteiten die voortvloeien uit het activiteitenplan van de afdeling. Je verwoordt de belangen van mensen met dementie en hun naasten en je draagt de standpunten van Alzheimer Nederland actief uit. Je denkt mee in het ontwikkelen van het beleid en de activiteiten van onze afdeling en bent actief in de uitvoering ervan.
In overleg gaan wij, als je een tijdje hebt meegelopen, samen kijken hoe de we taken kunnen verdelen en met welke portefeuille(s) je aan de slag kan gaan.

Alzheimer Nederland ondersteunt haar vrijwilligers actief en biedt een uitgebreid trainingsprogramma waar je aan deel kunt nemen. Ook zijn er vele digitale mogelijkheden om je te verdiepen in de problematiek van onze doelgroep: mensen met dementie en hun naasten cq mantelzorgers.

Per week kan de tijdsbesteding verschillen. Dit is afhankelijk van de actualiteit van de activiteiten in de regio en de samenstelling van het bestuur. Ga uit van gemiddeld 4 uur per week.

Ben jij
 • een netwerker of vind je het leuk om een netwerk op te bouwen in de regio?
 • iemand die het leuk vindt om samen te werken met de andere vrijwilligers in het bestuur?
 • iemand die van aanpakken houdt?

Neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur:

Bob de Nigtere

b.denigtere@alzheimervrijwiligers.nl  of  06 51998714

Deze pagina maakt deel uit van