Bestuurslid belangenbehartiging

- Gemeente Nieuwegein -

Heb jij hart voor- en wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Beschik je over organisatorische en communicatieve vaardigheden, of wil je hier samen met ons aan werken? Wij zoeken een bestuurslid/belangenbehartiger die zich voornamelijk ontfermt over gemeente Nieuwegein! 

Je bent in gesprek met de gemeente, zorginstellingen en hulpverleners bij jou in de regio om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. Je hebt een signaalfunctie voor Alzheimer Nederland landelijk. Je staat in contact met de overige belangenbehartigers, en betrekt hen ook bij het opstellen van het jaarlijkse activiteitenplan. 

Ben jij:

 • In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
 • Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je regio?
 • Iemand die in staat is om de belangenbehartigers in jullie afdeling te verbinden en te motiveren?
 • Iemand die op de zeepkist durft te staan?
 • In staat om in ieder geval 4 uur per week vrij te maken voor dit vrijwilligerswerk? 

Werkzaamheden:

 • Je neemt deel aan relevante overleggen in je regio zoals de keten dementie;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je regio en weet de standpunten van Alzheimer Nederland uit te dragen;
 • Je stimuleert de samenwerking tussen lokale belangenbehartigers;
 • Je participeert in bijeenkomsten, overleggen en dementievriendelijke initiatieven in jouw regio.

Wij bieden

 • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering.
 • Informatie via het Vrijwilligersplein.
 • Ondersteuning van de regiocoördinator en de medewerkers belangenbehartiging van het Landelijk Bureau.
 • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten.
 • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. 
 • Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox.
 • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.
Deze pagina maakt deel uit van