Dementiemonitor Mantelzorg

Onderzoek onder matelzorgers van mensen met dementie

Tweejaarlijks onderzoek
Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen wij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg uit. Dit landelijke onderzoek doen we samen met het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

De zorg verbeteren
Wij delen de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken graag gebruik van het onderzoeksrapport. Zo beïnvloeden we beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.

Voor wie?
De vragenlijst kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste thuis woont of in een zorginstelling. Helpt u mee?

Help ons uw belangen te behartigen en vul de online vragen! 

www.dementiemonitor.nl

Geen internet? Vraag ons om een schriftelijke vragenlijst. Deze kunt u kosteloos terugsturen. Heeft u andere vragen? Mail naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl of bel (033) 303 25 02.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door