Netwerk Dementie Lekstroom

Het Netwerk Dementie Lekstroom is één van de 65 dementienetwerken van Nederland. De regio Lekstroom wordt gevormd door de Zuidelijke Utrechtse gemeenten: Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden. In deze regio bieden vijf zorgaanbieders casemanagement dementie aan, dat zijn 23 casemanagers van ZorgSpectrum, Axion Continu, Santé Partners, Warande en Rivas. In het netwerk zijn vele professionals betrokken bij mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers. Er zijn ook vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het dagelijks leven. In het meerjarenplan staat een overzicht van dit grote netwerk met al haar partners.

Wat kan de regiegroep betekenen voor u?

De regiegroep heeft zich afgelopen jaren gevormd tot een betrokken groep van professionals die met enige afstand tot de praktijk met elkaar dat proberen vorm te geven, wat ten goede komt aan de dementiezorg in de regio. Met zorg verstaan we nadrukkelijk ook het welzijn. Mensen met dementie wonen immers een groot deel van hun resterende leven nog in de eigen thuissituatie. Het dagelijks leven blijft belangrijk! Om het langer thuis wonen te bevorderen en daarbij de kwaliteit van het leven te blijven stimuleren is een goede samenwerking van eenieder die bijdraagt van wezenlijk belang. We proberen het tussentijdse wachten op zorg of ondersteuning te verkorten en waar kan dubbele (belastende) gesprekken te voorkomen. We hebben als partners elkaar nodig en we streven ernaar dat mensen met dementie en hun naasten daar de vruchten van plukken.  

De regiegroep komt vier maal per jaar bij elkaar. De deelnemers zijn: Regiobestuur Alzheimer Nederland, Huisarts, ZorgSpectrum, Santé Partners, Axioncontinu, welzijnsorganisatie SamenDoen en de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein en Vijfheerenlanden. Er is een meerjarenplan 2022-2025 en ieder jaar werken we dat uit in een jaarplan met concrete aandachtspunten. Tweemaal per jaar wordt er een nieuwsbrief gedeeld onder de vele betrokkenen bij dementie in de lekstroom.

Wachttijden casemanagement

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door