Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Uitnodiging Wereld Alzheimer Dag 2023

Beste vrijwilligers van de Alzheimercafés, - Theehuizen en-Trefpunten, werkgroepen en trainers Samen Dementie Vriendelijk en steunpunten Mantelzorg,


Op 21 september 2023 is het weer Wereld Alzheimer Dag (WAD) en traditiegetrouw staat het dan in de Lekstroomgemeenten weer bol van de activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hartverwarmend! Maar dat zou allemaal niet mogelijk zijn zonder de inzet van heel veel vrijwilligers en om jullie daarvoor (en voor al die andere activiteiten waarvoor jullie je inzetten) te bedanken, nodigt het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling Lekstroom jullie graag uit op 21 september om 18.00 uur in het Fulcotheater in IJsselstein.

❖ We starten die avond met een ‘meet & greet’; hoe leuk is het om je medevrijwilligers van de afdeling te leren kennen? We praten elkaar bij onder het genot van een drankje en een bescheiden buffet.

❖ Aansluitend is er tussen 19.00 - 19.30 uur een presentatie en toelichting door Veronique Rap over de campagne 'we zijn zelf het medicijn'. Zij is adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD regio Utrecht en lid van de werkgroep Samen Dementievriendelijk IJsselstein.

❖ Om 20.00 uur start in de theaterzaal de voorstelling ‘Annet’ door acteur Bas Keizer.
‘Omdat ik iets nobels wilde doen besloot ik mij aan te melden bij vrijwilligerswerk. Ik werd gekoppeld aan Annet. Het is een vriendschap van twee jaar geworden. Het valt mij steeds meer op dat ik mijn wereld bekijk over de schouders van Annet.’
Annet is een persoonlijke, humorvolle en indringende monoloog over hoe acteur Bas Keijzer als vrijwillige “buddy” werd gekoppeld aan een vrouw met dementie (Annet) van achtentachtig en daarmee langzaam een bijzondere vriendschap ontwikkelt. Een monoloog over het leven zelf.

Wij rekenen op jullie komst. Het is één van de weinige gelegenheden om elkaar in Lekstroom-verband te ontmoeten en voor ons als bestuur onze waardering te tonen voor jullie inzet. In verband me de reservering van kaarten voor de voorstelling en de catering , is het noodzakelijk om je van tevoren aan te melden.

De kaarten kun je bij binnenkomst in het Fulcotheater ophalen bij de Lekstroom tafel.

Bob de Nigtere voorzitter

Je kunt je tot 12 september aanmelden.
Onze secretaris, Jeannette den Ouden, heeft de haar bekende vrijwilligers per mail uitgenodigd. 
Mocht zij u vergeten zijn en wilt u toch deelnemen, mail dan naar [email protected]