Voordracht: "De rol van de huisarts bij dementie"

Woonzorgcentrum Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ Houten
Nederland

Een arts aan het woord. Welke informatie en onderzoeken zijn er nodig om de diagnose dementie te stellen? En wat is de rol van de huisarts hierbij.

Gastspreker: Valentijn Deijns, huisarts in Houten

 

Deze activiteit maakt deel uit van