Voordracht "Het beschadigde brein"

Woonzorgcentrum Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ Houten
Nederland

Gastspreker: José Goes; trainer

Wat gebeurt er in de hersenen als je dementie hebt.

Deze activiteit maakt deel uit van