Voordracht over gedragsverandering bij dementie

Wijkservicecentrum "De Oase"
Benschopperweg 342
3401 BZ IJsselstein
Nederland

Iemand die dementeert is vergeetachtig, maar wat kan er verder merkbaar zijn in het gedrag?
Hoe om te gaan met veranderd gedrag; hoe kan ik de dementerende het best benaderen?

Een GZ psycholoog is onze gast.

Deze activiteit maakt deel uit van