Wereld Alzheimerdag in Vianen 2020

In het kader van Wereld Alzheimer dag 2020 met als thema “Jong en Oud” heeft de werkgroep “Dementie Vriendelijk Vianen” een aantal activiteiten georganiseerd. Het maken van deze vlog maakt daar onderdeel van uit. De 13 jarige Laurens Pepermans bevraagt in dit interview burgemeester Frölich van de gemeente Vijfheerenlanden over het dementiebeleid. De vlog is hieronder te zien:

Daarnaast hebben peuters van gastouderopvang Wilgenhof met veel overgave het symbool van Alzheimer Nederland, vergeet-me-nietjes, met stoepkrijt gekleurd en tekeningen gemaakt. Er staat nog een stadswandeling gepland voor mensen met dementie en hun naasten onder begeleiding van een gids van de historische vereniging “Het land van Brederode”. In samenwerking met Sportservice zal een bewegingsactiviteit op maat worden verzorgd door leerlingen uit groep 6 van de Tijl Uilenspiegelschool voor bezoekers van dagvoorziening van Hof van Batenstein. In voorbereiding op de activiteit kregen de kinderen voorlichting over dementie.

Buiten het activiteitenprogramma heeft de werkgroep een praktische dementiewaaier ontwikkeld, waarin het ondersteuningsaanbod en omgangstips staan vermeld.

Meer info: vianendementievriendelijk@gmail.com en facebook.com/dementievriendelijkvianen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door