17 november 2022, Cultureel Centrum Jan van Besouw. Symposium Alzheimer Nederland, regio Midden-Brabant | “Verkenning van vergevorderde dementie!”

Symposium 17 november 2022

Vragen
Hoe ervaren mensen die ver in hun dementieproces zijn hun leven? Voor welke opgaven staan zij?

Wat weten wij, mantelzorgers, professionals en wetenschappers daarvan? Hoe kunnen wij beter met hen communiceren? Hoe kunnen we beter aansluiten bij hun belevingswereld? Voor welke opgaven staan wij?

Dit zijn vragen die we de komende jaren steeds meer kunnen verwachten. Immers het aantal mensen met dementie in een vergevorderd stadium zal stijgen. Opname in een verpleeghuis zal slechts voor een klein aantal van hen realiteit zijn. De meeste mensen blijven thuis en worden verzorgd door hun naasten. Wat gaat dat betekenen, niet alleen voor de mantelzorger en professionals, maar zeker ook voor de samenleving?

Een verkenning
Een plan om deze problematiek aan te pakken is er nog niet. Er is nog te weinig bekend over dit onderwerp. Kennis is een eerste voorwaarde om te komen tot bewustwording en tot een plan van aanpak. Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant beoogt met het organiseren van dit  symposium een eerste verkenning van deze thematiek. Het is een eerste stap op weg naar meer inzicht en kennis en een maatschappelijke discussie. Dit moet leiden tot oplossingen voor de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun naaste omgeving.

De sprekers:
Guus Timmerman, wetenschappelijk medewerker Stichting Presentie
Marjo Dorrestijn, casemanager bijzondere zorgvragen CCE en deskundige prikkelverwerking.
Debby Gerritsen, hoogleraar Radboudumc ‘Welbevinden voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in de langdurige zorg’
Ton Oostrom,
pastor, geestelijk verzorger en spiritueel therapeut

VR-bril
Na de VR-bril over het Bedreigde-Ik heeft IntoD’mentia zeer recent een nieuwe VR-bril ontwikkeld en wel voor de beleving van het Verdwaalde-Ik.
Deze belevingsfase komt overeen met de fase van vergevorderde dementie. Vóór, tijdens de pauze en na het symposium is het mogelijk om kennis te maken met deze nieuwe versie.

Klik hier voor het volledige programma. De kosten van dit symposium bedragen 95 euro.

Aanmelden

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 4 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 3 punten
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) met 4 punten
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) (ergotherapeuten) met 2.5 punten
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) met 4 punten
KRF NL - KwaliteitsRegister Fysiotherapie – KNGF in aanvraag

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door