Wat kan de ergotherapeute betekenen bij dementie?

Sint Janshof
Kees Klerxstraat 40
5251 BL Vlijmen
Nederland

Thema: Wat kan de ergotherapeute betekenen bij dementie?

Gastspreker(s): Ergotherapeute Maartje van Kleef van de praktijk  Samen Sterk Ergotherapie in Waalwijk

Wanneer u of uw partner of familielid met dementie in de thuissituatie problemen ondervindt bij handelingen in het dagelijks leven kan de ergotherapeute u ondersteunen door samen te zoeken naar oplossingen.  Om zodoende de kwaliteit van leven te vergroten. Daaronder valt alles wat voor u of voor mensen met dementie belangrijk is. Zoals het vergroten van de zelfstandigheid, het verbeteren van comfort, het ontlasten van de mantelzorg en het vergroten van de participatie in de maatschappij. Zij werken voor de persoon met dementie en hun partners. Dit keer wordt gesproken over EDOMAH (ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers aan huis) en wat dat in de thuissituatie kan betekenen.

Om 19:30 uur gaat het café open. Het programma start om 20:00 uur.
21:30 uur einde programma. Het café sluit uiterlijk om 22:00 uur.

Iedereen is welkom!

Waar:
Sint Janshof, ingang ontmoetingscentrum De Hop
Pastoor van Akenstraat 30
5251BE Vlijmen

Inlichtingen:
Dhr. Sjef van Herpt
telefoon: 06-37614842
e-mail: alzheimercafeheusden@gmail.com

Deze activiteit maakt deel uit van