Bibliotheek University meets Dutch design bij Het ZilverBrein

Zilverbrein Goirle

Vanwege Wereld Alzheimer Dag was er donderdag 21 september een informatieavond over dementie in Goirle. Een avond die georganiseerd werd vanuit projectgroep Dementievriendelijke Gemeenschap Goirle-Riel, samen met Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant, Bibliotheek Goirle-Riel en dementieconsulent Monique Valk. De avond werd druk bezocht met zo’n 175 gasten.

De Goirlese Evie Sparidaens presenteerde de documentaire ‘Hold Tight’, accepting Alzheimer’s, een afstudeerwerk voor de Dutch Design Academy 2017. Op indrukwekkende wijze toont zij hoe haar tante omgaat met haar aan Dementie lijdende moeder.

Een college van Dr. Harm Krugers uit Goirle, universitair hoofddocent UvA (hersenonderzoek), volgde daarna. Hij legde uit hoe de cellen in ons brein veranderen door Alzheimer. Hoe werkt het geheugen eigenlijk? Hoe is het mogelijk dat een verzameling van hersencellen voor de meest gedetailleerde herinneringen kan zorgen? Wat gebeurt er in onze hersenen en met ons geheugen bij de ziekte van Alzheimer? Er werd geboeid geluisterd en uiteraard waren er volop vragen na de presentatie.

Zilverbrein - 3.jpg

Dementiewaaier
Een bijzonder moment deze avond was de aankondiging van de dementiewaaier, ontwikkeld door de projectgroep, en bedoeld om informatie en handvatten te geven over de vele facetten van dementie. De dementiewaaier is binnenkort voor alle bewoners van Goirle en Riel gratis te verkrijgen bij onder meer huisartsen en de dementheek (te vinden in de bibliotheek in Goirle).

Na de pauze interviewde Monique Valk, naar het concept van het Alzheimer Café, de dochter van een mevrouw die lijdt aan Frontotemporale dementie (FDT). Op een duidelijke, open manier gaf de dochter aan hoe belangrijk het is om te praten over dementie om gevoelens en ervaringen te delen en om als mantelzorger tijdig hulp te zoeken. Ze benadrukte hoe belangrijk goede ondersteuning is, zowel in de begeleiding als bij praktische zaken. En die ondersteuning is voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorgers van groot belang.

Zilverbrein - 1.jpg

De regioafdeling van Alzheimer Nederland was met een informatiestand aanwezig in de kapel van het Jan van Besouwhuis waar deze bijeenkomst plaats vond. Er was volop interesse voor de folders en brochures en uiteraard werden er vragen gesteld, informatie uitgewisseld en hebben we vanuit Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant heel wat mensen wegwijs kunnen maken in het netwerk rondom dementie. Ook tijdens de 60-plusbeurs op 7 oktober in Tilburg is onze stand te vinden.

 (Tekst: Carla Janssens)

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door