Dementie en contact maken via Stichting MiMakkus

Mimakkus

Renée Welten (MiMakker DoppieDop) was dinsdag 19 november aanwezig bij het Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel om te vertellen over de Stichting MiMakkus. Dit deed hij rondom het thema dementie en contact maken.

Beschadigingen in het brein, veroorzaakt door dementie, maken dat communiceren niet meer vanzelfsprekend gaat. En juist taal gebruiken we om uiting te geven aan gevoelens, emoties en ongemakken. Als we taal verliezen zijn we aangewezen om ons op andere manieren te uiten en contact te maken. Stichting MiMakkus ontwikkelde een eigen benaderingsmethode voor mensen met dementie èn een opleiding tot clown (miMakker).

Belevingswereld

De miMakkusmethode helpt mensen contact te maken met mensen voor wie taal niet (meer) vanzelfsprekend is. Door gedrag af te stemmen op de belevingswereld van de persoon met dementie. Een miMakker probeert als het ware te kijken achter de sluier van de dementie en verplaatst zich in de belevingswereld van de ander. Zo ontstaat er ruimte voor wezenlijk contact en kan de mens met dementie de regie behouden.

Een bezoek van een miMakker zorgt vaak voor een toename van verbale reacties en heeft daarnaast een positieve invloed op het gedrag. Zo heeft Renée Welten uitgelegd dat de kern van de methode contact maken is, een basisbehoefte van iedereen. Er worden ook trainingen gegeven voor zorgmedewerkers die handvatten aangereikt krijgen voor het professioneel toepassen van de Mimakkusmethode. Tijdens de workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers staat het leggen van contact centraal.

Wegen naar zorg

Het Alzheimer café Moergestel – Oisterwijk vindt maandelijks plaats op de derde dinsdagavond in de maand en is gevestigd in wijkcentrum De Coppele aan de Prunusstraat 69 in Oisterwijk. De volgende editie is dinsdag 17 december, met als thema ‘Wegen naar zorg’. Dan zullen Corinne van der Linden en Monique Sanders te gast zijn om te vertellen waar je terecht kunt voor zorg voor mensen met dementie.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door