Dementie en Rechtsbescherming

Woonzorgcentrum Antoniushof
Vredesplein 100
5142RT Waalwijk
Nederland

Plan Route

Thema: Dementie en Rechtsbescherming.

Gastspreker(s): de heer Antoine van Grinsven, Notaris van Notariskantoor Dierckxsens, Van Grinsven en Franken uit Kaatsheuvel.

Met welke juridische aspecten, wetten en regels, krijg je te maken wanneer een familielid aan dementie lijdt? Wat moet je en kun je zelf regelen? Wat houdt bewindvoering, mentorschap of curatele in? Wat is een volmacht? Welke stappen dien je wanneer te ondernemen en bij wie kun je dat regelen?
Hierover gaan we vanavond met de notaris in gesprek en de aanwezigen zijn na de pauze weer vrij om hun vragen over dit onderwerp te stellen.

Iedereen is welkom!

Om 19:30 uur gaat het café open. Het programma start om 20:00 uur.
21:30 uur einde programma. Het café sluit uiterlijk om 22:00 uur.

Waar:
Woonzorgcentrum Antoniushof
Vredesplein 100
5142 RT Waalwijk

Inlichtingen:
Mevr. Margriet Hansen
telefoon: 06-28339511
e-mail: margriethansen77@hotmail.com

Deze activiteit maakt deel uit van