Focusbrief Dementie aangeboden aan gemeenten

Aanbieding focusbrief Gilze-Rijen

Jaarlijks stuurt Alzheimer Nederland een zogenaamde Focusbrief Dementie naar gemeenten. Dit jaar was het motto van de brief: ‘Langer meedoen met dementie’. Verschillende wethouders namen de brief persoonlijk in ontvangst.

Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant heeft de Focusbrief naar alle beleidsmedewerkers en raadsgriffiers gestuurd. In de gemeente Goirle nam wethouder Marijo Immink de Focusbrief digitaal in ontvangst. Wethouder Ariane Zwarts van de gemeente Gilze en Rijen kwam voor het in ontvangst nemen van de Focusbrief naar het gemeentehuis.

Het is belangrijk dat er in de gemeenten een woonzorgvisie voor mensen met dementie wordt ontwikkeld. Daarom is de Focusbrief een boodschap om de dementiezorg in gemeenten te ondersteunen en verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door mantelzorgers bij te staan met respijtzorg, of door het creëren van ontmoetingsplekken en lotgenotencontact. Ook kunnen gemeenten activiteiten aanbieden voor mensen met dementie.

Met vijf concrete punten in de brief helpt Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant bij het ontwikkelen van beleid.

 

 

 

 

 

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door