Mantelzorgondersteuning in de thuissituatie

Woonzorgcentrum Antoniushof
Vredesplein 100
5142 RT Waalwijk
Nederland

Gastspreker(s): Annet Brouwer, mantelzorgcoach bij gemeente Waalwijk en een adviseur klantbegeleiding werkzaam bij team WIJZ gemeente Waalwijk geven uitleg over mantelzorgondersteuning in de gemeente Waalwijk.

Wat verstaan we onder mantelzorg? Welke ondersteuning is er voor mantelzorgers in  Waalwijk e.o.? Hoe komen we in contact met de instanties voor ondersteuning in de thuissituatie? Wat kunnen ze concreet betekenen in de thuissituatie? Wat is er momenteel allemaal nog mogelijk in het kader van mantelzorgondersteuning in Waalwijk. Op welke manier kunnen we de mantelzorger ontlasten?

Iedereen is welkom!

Om 19:30 uur gaat het café open. Het programma start om 20:00 uur.
21:30 uur einde programma. Het café sluit uiterlijk om 22:00 uur.

Waar:
Woonzorgcentrum Antoniushof
Vredesplein 100
5142 RT Waalwijk

Inlichtingen:
Mevr. Margriet Hansen
telefoon: 06-28339511
e-mail: margriethansen77@hotmail.com

Deze activiteit maakt deel uit van