Hoe wordt de diagnose dementie gesteld?

De Coppele
Prunusstraat 67-69
5061 AS Oisterwijk
Nederland

Thema:  Hoe wordt de diagnose dementie gesteld?

Gastspreker(s): Ties IJzerman, klinisch geriater in opleiding ETZ TweeSteden Ziekenhuis Tilburg.

Deze avond wordt gesproken over hoe de diagnose dementie tot stand komt en welke onderzoeksmethoden er zijn.
In een vraaggesprek zal de geriater o.a. vertellen over zijn werk als klinisch geriater. Een goede diagnose is belangrijk om bepaalde ziekten die dementiesymptomen veroorzaken, te onderkennen en te behandelen.
Het is belangrijk om te weten om welke vorm van dementie het gaat.
Een tijdige diagnose is belangrijk voor de behandeling en verzorging van de patiënt.
Hoewel er tot nu toe geen behandeling bestaat die dementie geneest, kan een aangepaste medische en psychosociale behandeling verlichting brengen voor de patiënt en zijn mantelzorger.
Na de pauze zal volop gelegenheid zijn om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Om 19:30 uur gaat het café open. Het programma start om 20:00 uur.
21:30 uur einde programma. Het café sluit uiterlijk om 22:00 uur.

Iedereen is welkom!

De Coppele, Prunusstraat 67-69, 5061 AS Oisterwijk

Inlichtingen:
Mevr. Jeanne Verberk
telefoon: (013) 5284571
e-mail: j.verberk@ziggo.nl

 

Deze activiteit maakt deel uit van