Koperen jubileum en afscheid kroegbaas Alzheimer Café Waalwijk

Koperen jubileum en afscheid kroegbaas Alzheimer Café Waalwijk

Feest én een afscheid op woensdagavond 20 juni tijdens het Alzheimer Café in Waalwijk. We stonden namelijk stil bij het koperen jubileum van het café en namelijk tegelijkertijd afscheid van gespreksleider Marco Meeuwessen (werkzaam bij GGz Tilburg), die al sinds de oprichting bij het café was betrokken.

Op deze avond is het stokje – of beter gezegd de microfoon – overgedragen aan Claudia Schapendonk, wijkverpleegkundige bij Thebe. Samen met Irene de Kort die al twaalf jaar gespreksleider is, is zij vanaf nu verantwoordelijk voor het Café in Waalwijk.

Claudia (links) en kroegbaas Irene.jpg

Bloemen en dankwoorden

Verder presenteerde Marco tijdens een druk bezocht café een heuse Alzheimer Quiz om bij de aanwezigen de kennis te testen; heeft men goed opgelet tijdens alle Caféavonden?

Petje op, petje af bij de quiz.jpg

Na de pauze werd stil gestaan bij het jubileum en het afscheid van Marco en werden ook de drie vrijwilligers in het zonnetje gezet die vanaf het begin als vrijwilliger van dit Alzheimer Café actief zijn: Lenneke Seijsener (coördinator van de informatiestand) en gastvrouwen Ria Bergmans en Jeanne Biemans. De bloemenhulde gold overigens ook voor twee dames die al 12,5 jaar het Alzheimer Café Waalwijk bezoeken: mevrouw De Jager en mevrouw Bergmans, dat is toch vrij uniek.

Harri Aarts en Ria van Lier bedanken Marco (midden).jpg

Woorden van dank en waardering werden gesproken door voorzitter Harri Aarts van Alzheimer afdeling Midden-Brabant, door Tijn Kloet en door Irene de Kort die ook het lijflied Marco bedankt inzette. In zijn slotwoord memoreerde Marco dat de Cafébijeenkomsten aanvankelijk plaats vonden in de Blyde Incomste in Waalwijk maar dat door het toenemend aantal gasten is overgestapt naar een grotere locatie, de aula van Woonzorgcentrum Antoniushof. In de 12,5 jaar vonden er 150 bijeenkomsten plaats, waren er evenveel deskundigen te gast en zijn er in totaal 10.000 bezoekers geweest.

Uitbreiden

Waalwijk hecht er aan de gastsprekers en deskundigen vanuit de regio te betrekken. Het is voor de gasten prettig als zij tijdens de Cafébijeenkomsten casemanagers, artsen, psychiaters, ambtenaren van de gemeenten, therapeuten, ontmoeten die ze ook in de praktijk tegen komen. Overigens wil men het team vrijwilligers in Waalwijk graag met enkele mensen uitbreiden.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door