Meerderheid mantelzorgers voelt zich belast

Meerderheid mantelzorgers voelt zich belast

Meerderheid mantelzorgers voelt zich belast

Alzheimer Nederland houdt iedere twee jaar samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot landelijk onderzoek onder mantelzorgers. Voor de regio Midden-Brabant zijn de resultaten in een aparte rapportage beschreven.

Uit dat rapport blijkt dat van de 10 mantelzorgers, er 6 zijn die zich tamelijk tot zeer zwaar belast voelen. Mantelzorgers vragen bij hun werk vooral hulp aan familieleden en veel minder aan buren en vrienden. Aansluitend op die last vindt vrijwel elke mantelzorgers het moeilijk om hun naaste te zien veranderen.

Ten opzichte van andere regio’s wordt in Midden-Brabant veel gebruik gemaakt van zorg en ondersteuning door professionals. Waar in sommige regio’s iets meer dan de helft van de mensen hier beroep op doet, is dat in Midden-Brabant liefst 70 procent van de mantelzorgers. De waardering daarvoor verschilt niet van het landelijk gemiddelde, 7.7. 

De mantelzorgers geven ook de zorginstellingen een 7,7, nagenoeg gelijk aan het landelijk cijfer van 7,8.

Het hele rapportage van de Dementimonitor 2016 kunt u downloaden op de website van het NIVEL.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door