Merendeel van de mantelzorgers meer belast door coronacrisis

Logo afdeling Midden-Brabant

Meer dan de helft van de mantelzorgers in Nederland voelt zich sinds de coronacrisis zwaarder belasting met de zorg voor hun naaste. Dat blijkt uit de resultaten van de Dementiemonitor 2020. Regionaal ligt het percentage ook op 61%. Wat zijn onder conclusies die we kunnen trekken?

Download rapport Download infographic

De Dementiemonitor Mantelzorg is dit jaar door ruim 3.500 mantelzorgers in Nederland ingevuld, bijna honderd van hen komen uit de regio Midden-Brabant. Opvallend is dat gemiddeld genomen het aantal uren mantelzorg gelijk is aan een fulltime baan, maar dat dit voor de mantelzorgers in Midden-Brabant nog een stuk hoger ligt. Zij geven wekelijks gemiddeld 46 uur per week mantelzorg aan een naaste met dementie.

Wat opvalt is dat bijna twee derde van de respondenten zich tamelijk belast, zeer belast of overbelast voelt. En bij evenveel mensen is dat gevoel alleen maar versterkt door de coronacrisis. Bovendien heeft één op de tien mantelzorgers het gevoel dat ze tijdens die crisis in de steek zijn gelaten door organisaties die hen of hun naaste normaal gesproken zorg en ondersteuning bieden.

Hulpvraag

Van de mantelzorgers uit Midden-Brabant die reageerden, staat ongeveer de helft alleen in de zorg voor hun naaste. Wel vraagt liefst driekwart van de mantelzorgers hulp een familie. Slechts 32% van de mantelzorgers krijgt wel eens ongevraagd hulp. Ongeveer net zoveel mensen voelen zich niet of weinig ondersteund.

Een belangrijke rol is er weggelegd voor de casemanager, waar zeven op de tien respondenten mee werken. De helft van hen vindt dit ook noodzakelijk om het thuis vol te houden. Positief is dat de mantelzorgers het totale aanbod van zorg en ondersteuning in de regio Midden-Brabant waarderen met een 7, vergelijkbaar met het landelijk cijfer.

Wat kan ik met deze cijfers?

Gemeenten, dementienetwerken, zorgaanbieders of andere relevante partijen kunnen de uitkomsten van dit regionale onderzoek naar mantelzorgers gebruiken om de dementiezorg in de regio de verbeteren. Het is een stevige basis voor verder analyse van de dementiezorg en -ondersteuning. Zo kunnen ze bekijken welke extra zorg of hulp er nodig is, hoe dementievriendelijk een gemeente wordt ervaren of waar ruimte ligt voor verbetering.

Het volledige Regionale Rapport leest (of downloadt) u hier.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door