Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Ik wil me als vrijwilliger inzetten voor mensen met dementie en hun naasten. Bekijk de mogelijkheden:

Het bestuur van de afdeling Midden-Brabant

   

Bestuur van afdeling Midden-Brabant:

Voorzitter        Ria Wijnen
Secretaris Jory Elshout
Penningmeester   Han van Beek
Voorlichting, communicatie en PR   Ben Janssen
Vrijwilligers(beleid), DVG, SDV en WAD  Leontine Vermeulen
Belangenbehartiging, DVG’s en SDV Chris Dekkers
Alzheimer Cafés en ontmoetingen, WAD  Ab Kroon

 

DVG = Dementie Vriendelijke Gemeenschappen
SDV = Samen Dementie Vriendelijk
WAD = Wereld Alzheimer Dag

Alle bestuursleden zijn tevens belangenbehartiger voor Alzheimer Nederland.

Regio-coördinator Alzheimer Nederland:       Sandra Conijn

Secretariaat:
[email protected]

NL31RABO0150653107 t.n.v. St. Alzheimer Nederland Midden Brabant

Werken aan een dementievriendelijke samenleving

Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van het programma Samen Dementievriendelijk van Alzheimer Nederland. Onze afdeling neemt ook actief deel aan het ontwikkelen van Dementie Vriendelijke Gemeenschappen (DVG) in onze regio. Vrijwilligers van onze afdeling zijn actief betrokken bij de DVG-netwerken in de negen gemeenten van onze regio. Ontwikkelingen zijn te volgen op https://samendementievriendelijk.nl en https://www.dementievriendelijk.nl.

 

Belangenbehartiging

Afdeling Midden-Brabant treedt op als belangenbehartiger voor mensen met dementie en hun naasten in de regio Midden-Brabant. Hiervoor onderhoudt de afdeling onder meer contact met het Geriatrisch Netwerk, Zorgkantoor Midden-Brabant en stichting ContourdeTwern. Afdeling Midden-Brabant volgt actief het dementiebeleid van de gemeenten in onze regio.

 

Voorlichting

Onze afdeling verzorgt voorlichting over de activiteiten van Alzheimer Nederland. Hiervoor komen we graag met  een informatiestand naar bijeenkomsten in onze regio.

Op verzoek verzorgen wij ook lezingen over dementie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ben Janssen, [email protected]