Regie houden bij dementie & documentaire over Ger

Ac Heusden
AC Heusden

Het thema van het Alzheimer Café Heusden op 27 februari was ‘Hoe houd je de regie bij dementie?’ Dat is voor mensen met beginnende dementie veelal de vraag. Aansluitend op dat thema werden fragmenten uit de documentaire ‘Ger, mijn hoofd in eigen hand’ getoond.

De avond begon met het bekijken van een TV-interview van Humberto Tan met Ger, ex-docent verpleegkunde met Alzheimer. Dit naar aanleiding van het verschijnen van de documentaire  ‘Ger, mijn hoofd in eigen hand’, waarin hij als kritische Alzheimer-patiënt wordt gevolgd. Het is een zeer persoonlijk portret. De uitdaging van Ger is om nuttig te zijn voor de maatschappij. Ook de omgang met zijn omgeving, seksualiteit, de regie over zijn financiële situatie en persoonlijke wensen rond de ziekte spelen een belangrijke rol.

Communicatie

Eigen regie is goed mogelijk bij een perfecte samenwerking tussen de cliënt, de informele en professionele zorg, die het eens zijn over de te volgen zorgstrategie. Dat vergt inzicht, grenzen stellen, een positieve instelling en vertrouwen. De professional en de mantelzorger moeten bereid zijn de eigen normen en waarden opzij te zetten, goed te communiceren, te evalueren en in staat om risico’s te kunnen inschatten.

Tot hoever?

Naar aanleiding van het interview en enkele fragmenten van de documentaire spraken gespreksleiders Mary van Son en Marion Arends met de aanwezigen over het thema. Daarbij stond het belang om ook met andere betrokkenen zoals familie en kinderen op één lijn te zitten centraal. Ook bleek dat wat de ene dag zonder problemen kan worden overgelaten aan de cliënt, de volgende keer een onoverkomelijk probleem is. Dus houd rekening met wisselende stemmingen en mogelijkheden. Maar als de eigen veiligheid van de cliënt, de veiligheid van de omgeving of de mantelzorg in het geding komen dan zal de regie toch moeten worden overgenomen.

Compromis

Door aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt, door steeds te proberen en kleine stapjes te zetten met slimme aanwijzingen kan toch het gevoel van eigen regie bij de cliënt worden ondersteund. Wat voor de een aanvaardbaar is kan echter voor de ander onacceptabel zijn. Daarom is het van belang om tot een compromis te komen wat wel en niet acceptabel is.

Alzheimer Café Heusden

Het Alzheimer Café Heusden vindt maandelijks plaats op de vierde donderdagavond in de maand en wordt gehouden in het Sint Janshof, ingang ontmoetingscentrum De Hop, Pastoor van Akenstraat 30, 5251BE Vlijmen. In verband met het Corona-virus is de editie van 26 maart afgelast. Houd onze website in de gaten voor de volgende editie.

De documentaire ‘Ger, mijn hoofd in eigen handen’ is via de volgende link te bekijken: https://l1.nl/documentaire-over-dementie-op-l1-tv-ger-mijn-hoofd-in-eigen-hand-679

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door