Terugblik: zo is onze afdeling ontstaan en gegroeid

Infostand

Met ons jubileum in het vooruitzicht kan een terugblik natuurlijk niet ontbreken. Hoe is Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Brabant eigenlijk ontstaan? Wie waren de eersten die zich vanuit deze naam inzetten voor mensen met dementie in de regio? En wat hebben we door de jaren heen allemaal gedaan?

Waar we ons anno 2021 richten op het dementievriendelijk maken van de regio, lag die focus in het begin nog op het taboe doorbreken. Praten over dementie was niet makkelijk, het was vooral een zwaar medisch onderwerp en mensen met dementie woonden vaak op een gesloten afdeling. Nu, 25 jaar later, zien we een heel ander beeld. Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers is de kwaliteit van leven van mensen met dementie, hun mantelzorgers en dierbaren verbeterd.

De oprichting

De symbolische oprichtingsdatum van onze Alzheimer-afdeling was op 21 september 1996, toen de eerste vergadering plaatsvond onder de noemer Alzheimer Vereniging Midden-Brabant. Gehouden door een initiatiefgroep onder leiding van psycholoog Jos Smits. Uit onderzoek in de regio was namelijk naar voren gekomen dat er behoefte was aan voorlichting, informatie, belangenbehartiging en ondersteuning van mantelzorgers en mensen met dementie in de regio. Hans de Goey (voormalig directeur van GGD Midden-Brabant) werd benoemd tot voorzitter en op 11 oktober was de oprichting officieel. Enkele jaren later, werd de naam omgezet naar de huidige naam: Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Brabant.

Alzheimer Cafés

Het belangrijkste speerpunt was in die tijd het taboe rondom dementie doorbreken en dementie bespreekbaar maken. Daarom werden er op verschillende locaties Alzheimer Cafés geopend. In Tilburg ging het café in september 2003 van start. Dé plek waar maandelijks mensen met dementie, hun mantelzorgers, familieleden en andere belangstellenden bij elkaar komen. Elke maand staat er een ander thema centraal en is er een spreker die samen met de aanwezigen in gesprek gaat over dit onderwerp. Door het jaar is er sprake van een cyclus waarin telkens dezelfde hoofdonderwerpen terugkeren, zoals ‘Wat is dementie?’ en ‘Is er een behandeling?’

Naast Tilburg kennen inmiddels ook Waalwijk (2006), Oisterwijk (2009) en Heusden (2014) een eigen Alzheimer Café. Elk met een eigen team van vrijwilligers. Omdat vanwege het coronavirus in 2020 en 2021 een groot deel van de cafés afgelast moest worden, zijn we als afdeling begonnen met een digitaal café, waarin een gespreksleider met een gast spreekt over een bepaald onderwerp. Deze digitale cafés zijn te vinden op ons YouTube-kanaal en kunnen door iedereen worden bekeken.

Traditioneel gezien staan deze cafés in september in het teken van Wereld Alzheimer Dag, dat jaarlijks op 21 september plaatsvindt en hét moment is om aandacht te vragen voor dementie. Elk jaar is er een ander thema waar we in het café van september aandacht aan besteden. Die avond heeft dan ook een feestelijk tintje, met een muzikale omlijsting, hapje en drankje. In 2021 is het thema De vele gezichten van dementie.

Informatie en communicatie

Omdat bij het taboe doorbreken en bespreekbaar maken ook kennis hoort, richt onze afdeling zich ook op informatie en communicatie. Via de informatiestands en bijvoorbeeld sociale media en een digitale nieuwsbrief, delen we praktische kennis en tips met mantelzorgers, mensen met dementie en andere geïnteresseerden. Op die manier kunnen zij makkelijker hun weg binnen de zorgwereld vinden en weten ze wat er speelt.

Daarnaast geven we ook lezingen en organiseren we bijeenkomsten voor onder andere zorgprofessionals over wat dementie is. Om de lijntjes kort te houden, hebben we ook nauw contact met onder andere het Geriatrisch Netwerk, Zorgkantoor Midden-Brabant en stichting ContourdeTwern en zijn we vertegenwoordigd in de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PG Raad).

Dementievriendelijk

Met dank aan de inzet van onze vrijwilligers is de focus de afgelopen jaren verschoven. Waar we ons eerst richtten op het taboe doorbreken, ligt inmiddels het accent op belangenbehartiging en het dementievriendelijk maken van de regio. Zo bieden we me Samen Dementievriendelijk de zogenoemde GOED-training aan, die draait om Geruststellen, Oogcontact maken, Even meedenken, Dankjewel zeggen. Een korte training waarin deelnemers leren hoe ze iemand met dementie herkennen.

Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Brabant is dus ook actief in het ontwikkelen van Dementie Vriendelijke Gemeenschappen (DVG) in de regio. Zo zijn vrijwilligers direct betrokken bij de DVG-netwerken in de negen gemeenten van onze regio en is er regelmatig overleg met beleidsambtenaren van de gemeenten in Midden-Brabant.

Andere projecten

Eigenlijk is er te veel om op te noemen. Want in 25 jaar tijd heeft de afdeling geholpen met de ontwikkeling en opzet van tal van projecten. Van wandel- en dansprojecten tot een creatieve werkplaats en respijtzorg de Soos. In Oisterwijk, Gilze en Rijen werden ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd onder de titel ‘Weten van wanten’ en in Tilburg namen we meerdere jaren deel aan de European Social Innovation Week. Daar heeft de afdeling niet alleen Zilver Tilburg Zingt mee opgezet, maar ook de imago-campagne met het motto ‘Het gaat om de mens, niet om dementie’ gelanceerd. Verder peilen we elke twee jaar de wensen en behoeften van mantelzorgers in de regio met de Dementiemonitor mantelzorg en hebben we herinneringskoffers ontwikkeld ter ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.

Al met al is er in Midden-Brabant veel en steeds meer aandacht voor mensen met dementie, waaraan wij als afdeling een substantieel deel hebben bijgedragen. Desondanks is er de komende jaren nog veel werk te verzetten, met het oog op verwachte groei van het aantal mensen met de diagnose dementie.

Maar voordat we daarmee doorpakken staan we dit najaar eerst stil bij ons jubileum en wat we allemaal al hebben bereikt. Meer informatie daarover vind je in dit artikel.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons dan via onderstaande kanalen of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief door uw gegevens te sturen naar alzheimermiddenbrabant@gmail.com.

 

Facebook:    https://www.facebook.com/AlzheimerNederlandAfdelingMiddenBrabant/

LinkedIn:      https://www.linkedin.com/company/alzheimer-nederland-afdeling-midden-brabant/

Instagram:   https://www.instagram.com/alzheimermiddenbrabant/

Twitter:         https://twitter.com/Alzheimer_MB

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door