Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Muziektherapie is een therapievorm waarbij muziek centraal staat.
Muziektherapie kan worden ingezet als behandeling met als doel verbetering van gedrag, cognitie, emotie, motoriek.

Aan de hand van een doorsnede van de hersenen heeft Rein uitgelegd welke gebieden gekoppeld zijn aan diverse vormen van zintuiglijke informatie. Het hersendeel dat verantwoordelijk is voor beweging en muziek is groot. Wanneer je muziek hoort neemt de hersenactiviteit toe.

Muziek roept emoties op en emoties brengen herinneringen terug. Als voorbeeld wordt gegeven dat iedereen voorkeursmuziek heeft. Tel hiervoor vanaf het geboortejaar 15 jaar op. Ga na welke muziek in dat jaar populair was. Waarschijnlijk is dat de muziek die je kippenvel geeft en die emoties en herinneringen oproept. Door het muziekaanbod af te stemmen op de levensgebeurtenissen of muziekvoorkeur kan een passend muziekaanbod bijdragen tot welbevinden en de kwaliteit van leven verbeteren. Mensen worden rustiger en zijn meer in staat zich te ontspannen.

Er wordt altijd vooraf een doel bepaald en er wordt gewerkt aan de hand van een behandelplan dat samen met degene die de muziektherapie ontvangt (of de partner/mantelzorger), wordt opgesteld. Voor het volgen van muziektherapie is een medische verwijzing nodig. Het is zinvol bij de eigen zorgverzekeraar na te gaan wat de mogelijkheden tot vergoeding zijn.