Vrijwilliger Frans: ‘Ingewikkelde procedures in simpele taal uitleggen’

Vergeet me nietje

De vrijwilligers van onze afdeling zijn van onschatbare waarde. Zonder hen hadden we nu niet het 25-jarig jubileum kunnen vieren. Maar hoe ervaren zij hun vrijwilligerswerk en waarom doen ze het? Angelique Smulders in gesprek met Frans Monchen, vrijwilliger van het Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel.

Als voorzitter van het bestuur van wijkcentrum De Coppele in Oisterwijk was Frans Monchen in 2009 nauw betrokken bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor het Alzheimer café. De Coppele bleek perfect en de klik met de coördinator van het café was meteen goed. Vanaf dat moment is Frans een trouwe, toegewijde vrijwilliger. Al bijna twaalf jaar lang helpt hij bij het inrichten van de ruimte en is hij vanwege zijn lengte een super handige hulp bij het aanbrengen van muurdecoraties. Bovendien is hij flexibel en meedenkend bij het maken van afspraken met de kroegbazen van Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel.

Eigen kennis en ervaring

Op de vraag waarom hij vrijwilliger is geworden geeft Frans aan dat hij graag iets wil betekenen voor de medemens. “Ik wilde mijn eigen kennis en ervaring ten nutte maken. Een steun zijn voor mensen die door de ziekte dementie aandacht en hulp nodig hebben”, vertelt hij. “Met name de gemeenschappelijkheid, het samen doen, spreekt mij erg aan.”

Vanuit het café verloopt het contact met het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Brabant soepel. Ook is er een goede verstandhouding tussen de vrijwilligers en gespreksleiders van het café. Frans: “Er heerst een open sfeer met ruimte voor iedereen. Met name die sfeer is belangrijk omdat die zijn weerslag heeft op de gasten, mensen met dementie en hun mantelzorgers.” Extra waardevol is het feit dat de vrijwilligers samen een geolied team vormen. Iedereen weet zijn/haar taak en vervult deze met toewijding.

Meerwaarde

De juridische kennis waarover Frans beschikt, brengt hij graag over tijdens de bijeenkomsten waarbij dit thema centraal staat. “Ik vind het belangrijk om ingewikkelde procedures op een laagdrempelige wijze en in begrijpelijke en simpele taal uit te leggen. Juist bij mensen met dementie is dit hard nodig”, legt hij uit. Mede daardoor zijn de Alzheimer Cafés zo belangrijk en van meerwaarde. “In de huidige wereld met vergaande technologie schort het nog steeds aan eenvoudige en voor iedereen heldere informatieoverdracht en communicatie.”

Het café vervult hierbij een belangrijke taak, is hij van mening. Juist mensen met dementie hebben behoefte aan simpele en duidelijke informatie. Jaarlijks wordt tijdens de bijeenkomsten een aantal thema’s rondom dementie besproken en toegelicht. Het café vormt daarin een veilige omgeving waar mensen met dementie en hun mantelzorgers zich vrij kunnen voelen om gedachten, zorgen en vragen te uiten. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en kunnen bezoekers zo nodig doorverwijzen naar professionals.

Zinvolle avond

Na de café-bijeenkomsten vindt altijd een evaluatie plaats onder het team van vrijwilligers. Een prettig en informeel moment waarbij ervaringen en leermomenten worden gedeeld. “Voor mij is een café-avond geslaagd als ik er vooraf met plezier naar toe ga en achteraf kan vaststellen dat het een zinvolle avond is geweest. Voor mij en onze bezoekers.”

Uit zijn jarenlange trouwe inzet mag afgeleid worden dat dit voor Frans nog steeds het geval is. Hij wil nog wel even doorgaan!

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door