Wanneer opname in zicht komt

Wanneer opname in zicht komt

Aan een verhuizing naar een verpleeghuis gaat een tijd vooraf vol onzekerheid en vol emoties, omdat niemand wil dat zijn dierbare partner en/of vader en moeder met dementie naar een andere plek moet verhuizen dan het vertrouwde thuis. Daarom stond het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel dinsdag 19 juni in het teken van het thema ‘Wanneer opname in zicht komt’. Gastspreker was Klaartje van Montfort, directeur van het Expertisecentrum Familiezorg.

Van Montfort ging tijdens deze avond in gesprek met twee dochters over het proces dat zij hebben doorlopen met hun moeder met dementie toen zij moest worden opgenomen in een verpleeghuis. De dochters gaven op heldere wijze het proces weer waar zij als gezin doorheen zijn gegaan.

Het proces begon thuis, waar steeds duidelijker werd dat er iets aan de hand was. Vervolgens werd geschetst welke zorg de dochters verleend hebben en nog steeds verlenen, welke extra zorg er ingeschakeld is en welke stappen er zijn gezet toen duidelijk werd dat thuis blijven wonen voor moeder niet meer mogelijk was. De zoektocht naar een geschikte woonplek heeft geresulteerd in verhuizing naar een kleinschalige woonvoorziening waar moeder langzaamaan kan wennen aan haar nieuwe woonomgeving.

De dochters waarderen vooral de kleinschaligheid van de woonvoorziening, maar zien de communicatie tussen de familie en zorgverleners en het tijdig nakomen van gemaakte afspraken als blijvend verbeterpunt.

Na de pauze was er ruimte voor het stellen van vragen, met name over de herkenning van tekenen van dementie en het zorgvuldig doorlopen van alle stappen in het proces naar opname. Deze discussie gaf eens te meer aan hoe moeilijk en zwaar dit proces is en hoe belangrijk het is hierbij adequate ondersteuning te krijgen.

Deze informatieve avond werd – zoals gebruikelijk – op muzikale wijze afgesloten door het samen zingen van het lied “Het zijn de kleine dingen die het doen”.

De volgende café-avond is op dinsdag 21 augustus. In verband met de zomervakantie wordt er in juli géén café bijeenkomst georganiseerd.

Het Alzheimer café Moergestel – Oisterwijk vindt maandelijks plaats op de derde dinsdagavond in de maand en is gevestigd in:
 

Wijkcentrum De Coppele

Prunusstraat 69

5061 AS Oisterwijk

Tel: 013-5283696

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door