Wegen naar de zorg: WMO, WLZ, ZVW

De Coppele
Prunusstraat 67-69
5061 AS Oisterwijk
Nederland

Thema:  Wegen naar de zorg: WMO, WLZ, ZVW

De avond wordt verzorgd door onze vaste gespreksleiders
Renske van der Aa en Yvonne van den Meijdenberg.

Deze café avond staat in het teken van de wegen naar zorg:
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), WLZ (Wet Langdurige Zorg), ZVW (Zorgverzekeringswet).

Een aantal thema’s zal worden besproken, zoals
•    welke zorg kan worden verkregen vanuit de WMO, WLZ en ZVW,
•    hoe kan deze zorg worden geregeld,
•    waarmee moet rekening worden gehouden,
•    hoe kan de persoon met dementie de zorg ervaren,
•    welke eigen bijdrage moet worden betaald,
•    etc.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt u wegwijs gemaakt in het zorgland.

Het belooft weer een leerzame avond te worden. Natuurlijk is er na de pauze alle ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Om 19:30 uur gaat het café open. Het programma start om 20:00 uur.
21:30 uur einde programma. Het café sluit uiterlijk om 22:00 uur.

Iedereen is welkom!

De Coppele, Prunusstraat 67-69, 5061 AS Oisterwijk

Inlichtingen:
Mevr. Jeanne Verberk
telefoon: (013) 5284571
e-mail: j.verberk@ziggo.nl

 

Deze activiteit maakt deel uit van