Penningmeester regionale afdeling

Midden-Holland

Alzheimer Nederland is regionaal vertegenwoordigd door 48 regionale afdelingen met elk hun eigen bestuur. De afdelingen organiseren in de regio activiteiten op het gebied van ondersteuning en belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De afdeling Midden-Holland omvat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Als penningmeester van de afdeling Midden-Holland stel je de jaarlijkse begroting op, je beheert de financiële administratie en verwerkt de declaraties van de vrijwilligers van de afdeling. Je bent actief in het werven van middelen (subsidies, giften en donaties) en benadert gemeenten, fondsen of organisaties met de vraag om activiteiten in de regio financieel te steunen.

Wat ga je doen?

  • Het opstellen van een jaarlijkse begroting en het bewaken van de uitgaven;
  • Financiële voortgangsrapportages verzorgen aan bestuur en coördinator Regionale activiteiten;
  • Wekelijks verwerken van declaraties;
  • Gemeentelijke subsidies aanvragen en verantwoorden.

Wat bieden wij?

  • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering;
  • Ondersteuning door de regiocoördinator en overige medewerkers van kantoor;
  • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten;
  • Tweejaarlijkse landelijke Vrijwilligersdag;
  • Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox;
  • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Heb je belangstelling dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!
Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Liesbeth van de Krol, regiocoördinator Zuid-Holland en Zeeland via l.vandekrol@alzheimer-nederland.nl / 06 010 1718.

Deze pagina maakt deel uit van