Secretaris regionale afdeling

Secretaris Alzheimer Nederland afdeling Midden Holland

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Als secretaris ben je de rechterhand van de voorzitter in het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en het bewaken van de gemaakte afspraken. Je stroomlijnt de informatie die vanuit jouw regio en het landelijk bureau naar de afdeling komt. Je beheert de gegevens van de actieve vrijwilligers in jullie afdeling en je bent het aanspreekpunt voor hen. Je vindt het leuk om praktische ondersteuning te bieden aan de afdeling (regelen en organiseren) en je weet het aanbod van Alzheimer Nederland, zoals het Vrijwilligersplein, de trainingen en bijeenkomsten onder de aandacht te brengen bij het bestuur. Je hebt inbreng in het activiteitenplan en bewaakt samen met de voorzitter de uitvoering. Je kunt ongeveer 1 uur per week vrijmaken om de mailbox te beheren, 2 uur per 6 weken om de vergadering voorbereiden en uit te werken (er is een notuliste aanwezig) en 2 uur per maand voor extra werkzaamheden.

Ben jij:

 • Vaardig in het werken met Word, Excel, internet en e-mail programma?
 • Proactief, iemand die initiatieven neemt en anticiperend kan handelen?
 • Goed in communicatieve en sociale vaardigheden in woord en geschrift?
 • Iemand die het leuk vindt om te werken met en voor vrijwilligers?

dan komen we graag met je in contact.

Je werkzaamheden zijn:

 • Je ondersteunt de voorzitter en bewaakt de gemaakte afspraken van het afdelingsbestuur;
 • Je organiseert de bestuursvergaderingen en bereidt deze inhoudelijk voor: Maken en verzenden van de agenda, notulen en actielijst van de bestuursvergaderingen en draagt zorg voor de bijgaande stukken.
 • Je verzorgt de secretariële post, mail, (telefoon) en beheert het archief;
 • Je beheert de gegevens van de vrijwilligers van de afdeling via ons CRM-systeem Nexios
 • Je voert overige voorkomende secretariële werkzaamheden uit zoals maken van de afdelingsbrochure, visitekaartjes en het bestellen van materialen;
 • Je organiseert de invulling van het activiteitenplan en de verantwoording;
 • Je neemt deel aan relevante trainingen, overleggen en bijeenkomsten georganiseerd door het landelijk bureau.
 • Je stelt de werkgroep Communicatie en PR samen en zorgt er samen met hen voor dat de afdeling zichtbaar is op de website en de Facebookpagina (ca 4 uur per maand)

Wij bieden

Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Bevoegdheden

Je wordt door de coördinator Regionale activiteiten voorgedragen aan de directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Deze benoemt je voor een periode van vier jaar.

Geinteresseerd?

Stuur dan een mail aan mholland@alzheimer-nederland.nl met daarin een korte omschrijving van jezelf met cv en een motivatie. We nemen dan contact met je op voor het maken van een kennismakingsgesprek met de huidige secretaris, de voorzitter en de regiocoordinator om te bespreken of en hoe we bij elkaar kunnen passen.

Als je meer informatie wilt over de functie, neem dan contact op met:
Renate Heuvelman (secretaris): 06-2525 234

Reacties voor 1 augustus. De functie gaat in per 1 september 2019.

We kijken er naar uit kennis te maken!


 

Deze pagina maakt deel uit van