Alzheimer Trefpunt Akersloot: Hoe verder na de diagnose?

't Kruispunt
Mozartlaan 1a
1921 XC Akersloot
Nederland

Het thema is: Hoe verder na de diagnose?

Wat is de impact voor alle betrokkenen? En hoe delen we dit met de omgeving? 

Gespreksleider Essy Ferares gaat hierover in gesprek met een deskundige gastspreker. 
Er is altijd gelegenheid tot het stellen van vragen, ook over andere onderwerpen.

Openheid over dementie, goede informatie en contact met lotgenoten. Dat biedt het Alzheimer Trefpunt.
U bent van harte welkom! De toegang is gratis. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
het secretariaat: mkennemerland@alzheimer-nederland.nl  of  06-51942684.

Deze activiteit maakt deel uit van