Alzheimer Trefpunt Beverwijk: Wie regelt de financiën als ik het niet meer kan?

Het thema is: Wie regelt de financiën als ik er niet meer ben?

Wat zijn de mogelijkheden om de financiën van mensen met (beginnende) dementie goed te regelen?

Gespreksleider Audrey Raalte gaat hierover in gesprek met een deskundige gastspreker. 
Er is altijd gelegenheid tot het stellen van vragen, ook over andere onderwerpen.

Openheid over dementie, goede informatie en contact met lotgenoten. Dat biedt het Alzheimer Trefpunt.
U bent van harte welkom! De toegang is gratis. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
het secretariaat: mkennemerland@alzheimer-nederland.nl  of  06-51942684.

Deze activiteit maakt deel uit van