Alzheimer Trefpunt Castricum: Rechtsbescherming bij dementie

Serviceflat Sans Souci
Sans Souci 113
1902 CR Castricum
Nederland

Het thema is: Rechtsbescherming bij dementie

Welke mogelijkheden zijn er omtrent het behartigen van wensen en zaken?

Gespreksleider Essy Ferares gaat hierover in gesprek met een deskundige gastspreker. 
Er is altijd gelegenheid tot het stellen van vragen, ook over andere onderwerpen.

Openheid over dementie, goede informatie en contact met lotgenoten. Dat biedt het Alzheimer Trefpunt.
U bent van harte welkom! De toegang is gratis. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
het secretariaat: mkennemerland@alzheimer-nederland.nl  of  06-51942684.

Deze activiteit maakt deel uit van