Alzheimer Trefpunt Heemskerk: 'Welke ondersteuning is er voor mij als mantelzorger?'

Hoe kan voorkomen worden dat de mantelzorger overbelast raakt? Welke (praktische) vormen van ondersteuning zijn er?

Gespreksleider Elsbeth Holtz gaat hierover in gesprek met een deskundige gastspreker. 

Openheid over dementie, goede informatie en contact met lotgenoten. Dat biedt het Alzheimer Trefpunt.
U bent van harte welkom! De toegang is gratis. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
het secretariaat: mkennemerland@alzheimer-nederland.nl  of  06-51942684.

Deze activiteit maakt deel uit van