Alzheimer Trefpunt Uitgeest: Wat als thuis wonen niet meer lukt?

Het thema is: Wat als thuis wonen niet meer lukt?

Welke woonvoorzieningen zijn er in de regio Midden-Kennemerland? En hoe regel je e.e.a.?

Gespreksleider Elsbeth Holtz gaat hierover in gesprek met een deskundige gastspreker. 
Er is altijd gelegenheid tot het stellen van vragen, ook over andere onderwerpen.

Openheid over dementie, goede informatie en contact met lotgenoten. Dat biedt het Alzheimer Trefpunt.
U bent van harte welkom! De toegang is gratis. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
het secretariaat: mkennemerland@alzheimer-nederland.nl  of  06-51942684.

Deze activiteit maakt deel uit van