Gastheer/vrouw Alzheimer Café

Het Alzheimer Trefpunt is een bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden en biedt openheid over dementie, goede informatie en contact met lotgenoten. Het Alzheimer Trefpunt Velsen wordt 5 x per jaar georganiseerd op maandagavond van 19.00 – 21.00 uur in wijkcentrum De Hofstede te Velserbroek. De 5-6 vrijwilligers zijn vanaf een half uur voor tot een half uur na de bijeenkomst aanwezig. Het vrijwilligersteam van het Trefpunt komt daarnaast minimaal 1x per jaar bijeen voor een voortgangsbespreking.

Voor ons Alzheimer Trefpunt in Velsen zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger voor de functie van

Gastvrouw of gastheer

Als gastvrouw of gastheer biedt u de bezoekers van het Alzheimer Trefpunt opvang en begeleiding en beantwoordt u hun vragen bij binnenkomst en vertrek. U bent beschikbaar om zo nodig namens bezoekers vragen te stellen tijdens de bijeenkomsten. U levert een bijdrage aan de praktische organisatie en voorbereidingen van het Alzheimer Trefpunt. U ondersteunt de gespreksleider tijdens de bijeenkomst met raad en daad. De gastvrouw /-heer functioneert onder de verantwoordelijkheid van de gespreksleider van het Alzheimer Trefpunt.

Wat vragen wij van u voor deze vrijwilligersfunctie?

  • U heeft praktische ervaring in de omgang, gespreksvoering en begeleiding van mensen met dementie en hun familie;
  • U heeft invoelingsvermogen voor de problemen van mensen met dementie en hun familie;
  • U beschikt over enige basiskennis m.b.t. dementie.

Aan de enthousiaste kandidaat bieden wij een inspirerende en zinvolle vrijwilligersfunctie. Als vrijwilliger van Alzheimer Nederland kunt u gratis deelnemen aan trainingen en ontvangt u relevante informatie. Reiskosten kunnen worden vergoed.
Voor meer informatie zie onze website http://alzheimer-nederland.nl/regios/midden-kennemerland

Voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie kunt u contact opnemen met:

Heeft u belangstelling, stuur uw motivatie dan per e-mail of post naar:
Bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Kennemerland

E: mkennemerland@alzheimer-nederland.nl
P: Postbus 231, 1900 AE  Castricum.

Deze pagina maakt deel uit van