Mooi Trefpunt over: Vraagstukken bij de laatste levensfase van iemand met dementie

Maandagavond 25 april hadden wij bij het Trefpunt in de Hofstede in Velserbroek Dr. Letty Oudewortel te gast. Gespreksleider was Patrick Bellaart en het thema was “Vraagstukken bij de laatste levensfase van iemand met dementie”. Dr. Oudewortel werkt als specialist ouderengeneeskunde in een verpleeghuis en op de opnameafdeling psychogeriatrie in Castricum van Parnassia.

Voorafgaand aan het Trefpunt was Letty geïnterviewd door de krant, omdat zij recent is gepromoveerd op het onderwerp “delier bij dementie”. Het interview had in diverse kranten gestaan en dat had een aantal mensen naar de Hofstede gelokt. Totaal waren er 25 belangstellenden, waaronder ongeveer 6 hulpverleners.

Eerst kwam het onderwerp de laatste levensfase aan bod. Letty legde uit dat de levensverwachting van iemand met dementie beperkt is. Wordt de diagnose Ziekte van Alzheimer gesteld aan het begin van de ziekte, dan is de levensverwachting gemiddeld ongeveer 8 jaar. Dat geeft rouw, bij een beginnende dementie bij de betrokkene zelf en de mantelzorgers, later in de ziekte vooral bij de mantelzorgers.

Letty raadde mensen aan al vroeg te gaan denken en praten over de toekomst. Ga je voor kwaliteit van het leven in de nog resterende jaren, of probeer je het leven zo lang mogelijk te maken. Als de ziekte voortschrijdt, kan de persoon met dementie zelf niet meer dat gesprek voeren, de familie moet dat dan  in zijn of haar plaats doen. Altijd in de geest van wat de betrokkene gewild zou hebben.

Euthanasie wordt ingewikkeld, als iemand zijn wil niet meer kan uiten. Een besluit tot euthanasie komt tot stand in samenspraak tussen degene met de euthanasiewens en de arts die het moet gaan uitvoeren. Een eerder op schrift gestelde euthanasiewens is een belangrijk hulpmiddel, maar euthanasie is met een dergelijk verzoek nooit opeisbaar door bijvoorbeeld de familie. De arts moet er van overtuigd zijn, dat de wens om euthanasie van de persoon zelf uit gaat, niet beïnvloed wordt door anderen en voortkomt uit een ondragelijk en uitzichtloos lijden. In geval van dementie is het advies: wacht niet te lang met het uiten van een euthanasiewens.

Natuurlijk ging het ook over delier, een heel moeilijk ziekte beeld dat vaak niet wordt herkend en veel voor komt. Delier is een medische complicatie, die leidt tot een bewustzijnsstoornis. Zoals bij een enge droom, die enger en enger wordt en waar je niet uit wakker wordt. Het advies van Letty is: luister naar de familie en haar stelling is: als iemand met dementie problematisch gedrag gaat vertonen, is het een delier tot het tegendeel bewezen is.

Al met al een zeer geslaagd Trefpunt

Euthanasie wordt ingewikkeld, als iemand zijn wil niet meer kan uiten. Een besluit tot euthanasie komt tot stand in samenspraak tussen degene met de euthanasiewens en de arts die het moet gaan uitvoeren. Een eerder op schrift gestelde euthanasiewens is een belangrijk hulpmiddel, maar euthanasie is met een dergelijk verzoek nooit opeisbaar door bijvoorbeeld de familie. De arts moet er van overtuigd zijn, dat de wens om euthanasie van de persoon zelf uit gaat, niet beïnvloed wordt door anderen en voortkomt uit een ondragelijk en uitzichtloos lijden. In geval van dementie is het advies: wacht niet te lang met het uiten van een euthanasiewens.

Natuurlijk ging het ook over delier, een heel moeilijk ziekte beeld dat vaak niet wordt herkend en veel voor komt. Delier is een medische complicatie, die leidt tot een bewustzijnsstoornis. Zoals bij een enge droom, die enger en enger wordt en waar je niet uit wakker wordt. Het advies van Letty is: luister naar de familie en haar stelling is: als iemand met dementie problematisch gedrag gaat vertonen, is het een delier tot het tegendeel bewezen is.

Al met al een zeer geslaagd Trefpunt.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door