Mooie viering 15-jarig bestaan afdeling Midden-kennemerland

Op Wereld Alzheimerdag, 21 september 2022, vierde de afdeling Midden-Kennemerland haar 15 jarig bestaan met een bijzondere happening in het Kennemer Theater in Beverwijk. Er was een programma gemaakt met zowel een serieus deel, als een wat luchtiger deel. Er hadden zich 168 mensen ingeschreven.

Na een welkomstwoord van voorzitter Marianne Hekman verrichtten de drie wethouders van de IJmondgemeente de openingshandeling door op een knop te drukken waarna er zich een vlag met het logo van Wereld Alzheimerdag ontvouwde.

Hierna kreeg Prof. Dr. Robbert Huijsman het woord. Robbert Huijsman is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en directeur van Geriant. Hij begon zijn inleiding met het verhaal van de ziekte dementie van zijn vader en wat deze ziekte deed met de familie. De ervaringen met de ziekte van zijn vader was de motivatie voor hem om actief te worden in de dementiezorg.

Dit persoonlijke verhaal was een mooie brug naar de Zorgstandaard Dementie. Bij het opstellen van deze Zorgstandaard is Robbert Huijsman de trekker en de voorzitter van de werkgroep geweest. De Zorgstandaard Dementie beoogt een integrale en samenhangende benadering en daarmee een kwaliteitsverbetering voor de zorg van mensen met dementie. De Zorgstandaard bevat 25 aanbevelingen en is opgesteld met 22 partijen.
De Zorgstandaard is persoonsgericht (uitgaand van de mens met dementie), integraal (alles omvattend, ook het betrekken van de naasten) en samenhangend (gericht op samenwerking).

De 4 belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Proactieve zorgplanning, vooruit kijken en vooraf bespreken wat iemand wil.
  • Eén geïntegreerd zorgleefplan, niet elke keer dezelfde vragen moeten beantwoorden.
  • Casemanagement voor iedereen met (vermeende) dementie die dat wil.
  • Integrale afstemming.

Vervolgens keek Robbert naar onze regio, wat wij al goed doen en naar wat er nog moet gebeuren. Hij sloot af met het onderwerp preventie. Uit onderzoek is gebleken dat er een 40% reductie mogelijk is van het aantal mensen met dementie. Als voorbeeld gaf hij slechthorendheid, komt bij 31,7% van de ouderen voor en als je dit goed behandelt geeft het 8,2% reductie van het aantal mensen met dementie.


Het volgende onderdeel was een interview met de 3 wethouders van de IJmondgemeenten: Jacqueline Doornbos van Beverwijk, Piet Burgerink van Heemskerk en Marianne Steijn van Velsen. Het interview werd gedaan door Wim Zwanenburg. Alle wethouders hadden op de een of andere manier wel een persoonlijke ervaring met dementie.


Rode draad in de interviews was: dementie uit de medische hoek halen en meer gaan zien als een maatschappelijk probleem. Mensen met dementie moeten mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Passende huisvesting is daarbij een belangrijk, maar niet gemakkelijk op te lossen punt. Afgesloten werd met uitspreken van waardering voor iedereen die werkzaam is in de zorg, professionals en mantelzorgers.

Vervolgens nam Wynzen Pauzenga van dansstudio Fruns ons mee in de kracht van de Lindy Hop. Dat bewegen belangrijk is, weten we wel. Hij bracht ons bij dat dansen van bijvoorbeeld de Lindy Hop, een dans uit de tijd van de oude jazz, heel goed is als middel voor valpreventie. Je moet het dan alleen wel regelmatig blijven doen. Wynzen kreeg de hele zaal aan het bouncen en shim-shammen.

Na een ruime pauze met soep, broodjes, een drankje en gezellig napraten was het de beurt aan Teun Toebes. Teun Toebes is een 23 jarige verpleegkundige, die al 2½ jaar op een gesloten afdeling van een psychogeriatrisch verpleeghuis woont. Hij heeft het zijn missie gemaakt om van het verpleeghuis een verpleegthuis te maken en brengt zijn boodschap in een wervelende theatershow.

Dementie is van ons allemaal, is van onze hele samenleving. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we onze samenleving weer inclusief maken voor mensen met dementie. Hij vraagt zich geregeld af wie er nu gek is, de samenleving of de mensen met wie hij samen woont. Die mensen zijn echt de liefste mensen die er zijn
Teun voelt voortdurend weerstand, ook op de afdeling. Alles is georganiseerd op basis van controle en veiligheid, al het gewone is absurd gemaakt. Bijvoorbeeld het wassen zonder zeep met washandjes die eerst in de magnetron gaan. Plastisch doet hij voor hoe dat gaat. Ook de anekdote van Ida, die van haar wettelijk vertegenwoordiger niet meer bij Teun op de kamer mocht komen om naar zijn accordeon te luisteren was illustratief.

Iedereen kan te maken krijgen met dementie en toch praten we er niet over. Niemand wil opgesloten zitten en toch zijn verpleeghuizen ingericht op controle en veiligheid. Mensen in de gevangenis hebben meer rechten, dan bewoners op gesloten afdelingen in een verpleeghuis. “Dementie is geen detentie".

De boodschap van Teun Toebes is, dat we anders moeten kijken naar mensen met dementie en van daar uit anders moeten doen. Mensen met dementie zijn gelijkwaardig, ze doen er toe en maken onderdeel uit van onze maatschappij.

Hierna zette onze voorzitter Marianne Hekman de vrijwilligers Joke Sloep, Wil Pater en Géke Hubbeling in het zonnetje. Zij zijn verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Omdat we door Corona de verkiezing hiervan twee maal hebben moeten uitstellen, werden dit jaar de oorkondes uitgereikt van 2020, 2021 en 2022.


Afgesloten werd met een optreden in de foyer van Shantykoor Nortada. Onder genot van een drankje kon worden nagepraat en natuurlijk ook meegezongen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door