Start multiculturele dagbesteding in Beverwijk

In de IJmond is in september 2020 een multiculturele dagbesteding gestart voor mensen met dementie.

Anderstalige mensen met dementie en/ of ouderdomsklachten kunnen vanaf september ook terecht op de locatie Zeestraat 48 te Beverwijk.
SYS-Zorg, een zorgorganisatie uit Haarlem, gaat namens de gemeente Beverwijk de organisatie op zich nemen.

De afdeling Midden-Kennemerland van Alzheimer Nederland is heel blij met dit initiatief, deze vorm van dagbesteding zal zeker in een behoefte voorzien.
Veel arbeidsmigranten in deze regio zijn al flink op leeftijd. Door andere eetgewoonten, zoals het nuttigen van veel zoetigheid, kan eerder suikerziekte ontstaan en daardoor kan de kans op dementie bij deze bevolkingsgroep eerder toenemen.
Kinderen en kleinkinderen van arbeidsmigranten zijn inmiddels de Nederlandse cultuur gewend en hebben veelal een baan, waardoor zij niet meer voor hun ouders of grootouders kunnen zorgen.
Ook voor anderstaligen geldt dat voorkomen  moet worden dat zij door dementie in een isolement raken, geen sociaal contact meer hebben en langzaam vereenzamen. 

Bij vergeetachtigheid kan het gebeuren dat men terugvalt op de moedertaal, jaren van taallessen en integreren ten spijt.
Door taal, eet-en cultuurverschillen vinden veel anderstaligen het prettig onder elkaar te zijn en kan er door het deelnemen aan deze dagbesteding weer structuur komen in hun dagelijks leven. Daarom is een specifieke voorziening en opvang voor anderstaligen van groot belang. 

Voor vragen kunt u terug bij onze afdeling terecht via mkennemerland@alzheimer-nederland.nl en bij SYS-Zorg: www.syszorg.nl/ info@syszorg.nl.

De foto's zijn gemaakt door Janny Borra.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door