Trefpunt over “Anders omgaan met mensen met dementie” op 14 december in Heemskerk

Afdeling Midden-Kennemerland organiseerde op dinsdagmiddag 14 december 2021 een zeer geslaagd Trefpunt over de omgang met mensen met dementie. Gastspreker was Mick Flieringa, trainer bij “Spelend leren omgaan met haperende hersenen“. Gespreksleider was Marelle Overste.
Er kwamen 17 bezoekers op de bijeenkomst af. Het Trefpunt werd gehouden in zalencentrum Jansheeren in Heemskerk. In verband met Corona was er een toegangscontrole en vond de bijeenkomst in een grote zaal plaats, zodat voldoende afstand kon worden gehouden.

Op een speelse en interactieve manier liet Mick de bezoekers ervaren wat het is om een haperend brein te hebben. Meedoen aan een quiz en niet weten waar de vragen toe leiden gaf de nodig onrust bij de deelnemers. Mensen met dementie hebben dat vaak ook, zij weten niet wat er aan het gebeuren is.

De rode draad in de boodschap van Mick Flieringa was:

  • Maak om te beginnen de sfeer goed, kom vrolijk binnen, geef een compliment.
  • Leef je in de belevingswereld van de ander in.
  • Stel geen vragen aan mensen met dementie. Je kunt heel goed een gesprek op gang brengen door zelf iets te gaan vertellen. Vaak neemt de ander dan het gesprek over. Vragen stellen geeft spanning.

Al met al was het een zeer geslaagde middag. Niet in het minst door de inzet van onze vrijwilligers en vaste pianist Jan van der Schaaf.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door