Trefpunt over: “Wat is dementie en wat zijn de eerste verschijnselen”

De Trefpunten in Ontmoetingscentrum De Stut zijn begonnen. Op 13 september was de eerste bijeenkomst in deze voor ons nieuwe locatie.

Nog even ter herinnering: de Trefpunten van Beverwijk en Heemskerk zijn samengevoegd. In de Stut hebben wij een locatie gevonden, die nagenoeg op de grens ligt van Beverwijk en Heemskerk en voor inwoners van beide gemeenten goed te bereiken is.

De eerste bijeenkomst had als thema: “Wat is dementie en wat zijn de eerste verschijnselen”. Wanneer moet iemand zich zorgen gaan maken en wat moet er dan gedaan worden. Om het thema in te leiden ging gespreksleider Marelle Overste in gesprek met Audrey Raalte. Audrey werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij het DOC-team van Parnassia.

Audrey legde uit dat dementie het ziektebeeld is, dat ontstaat als het brein gaat haperen. Dementie is de naam van het ziektebeeld, de Ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm. De verschijnselen en ook de eerste verschijnselen hangen af van de vorm van dementie. Naast de Ziekte van Alzheimer zijn er nog andere vormen, zoals Vasculaire Dementie, Fronto Temporale Dementie (FTD) en Lewy Body Dementie. Als je bij iemand in je omgeving, of bij jezelf iets merkt en je maakt je zorgen, ga ermee naar de huisarts. Daarna ging Audrey in op het beloop bij vooral de Ziekte van Alzheimer.

De inleiding op het thema ging in de vorm van een interview. Al vroeg werden bezoekers in het gesprek betrokken door hen uit te nodigen hun ervaringen te delen. Dat maakte dat het gelijk een gezamenlijk gesprek werd.

In de pauze gingen mensen aan elke tafel met elkaar in gesprek. Na de pauze werden persoonlijke ervaringen gedeeld, die soms heel aangrijpend waren. Een belangrijk thema daarbij was dat mantelzorgers het ook zwaar hebben doordat zij door een rouwproces heen gaan.

We kijken terug op een zeer geslaagd eerste Trefpunt, dat werd bezocht door 15 bezoekers.

Het volgende Trefpunt in De Stut is op 11 oktober en gaat over “lastig” gedrag bij dementie.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door