Voorlichting aan team handhaving gemeente Beverwijk

De voorlichters Teije Hooghiemstra en Marianne Hekman hebben op 12 december 2019 een zeer geslaagde training gegeven aan het team Handhaving van de gemeente Beverwijk. De handhavers (Bijzondere Opsporingsambtenaren, BOA’s) houden zich bezig met het handhaven van een aantal bijzondere wetten. Je moet hierbij niet alleen denken aan het parkeerbeleid, maar ook het beleid rond afval en overlast. Ook worden ze ingezet bij bijzondere activiteiten in de gemeente. Zij komen daardoor in contact met het publiek en worden regelmatig geconfronteerd met mensen met een dementie. Om deze reden konden zij een training volgen over de ziekte dementie en hoe om te gaan met mensen met een dementie. De casuïstiek was aangepast aan hun werkzaamheden.

Beverwijk heeft de groep handhavers recent uitgebreid. Wellicht daardoor was de groep voor een deel jong. De groep was zeer goed gemotiveerd, luisterde geboeid, deed actief mee en kwam met goede vragen.
De evaluatieformulieren gaven aan dat men zeer tevreden was over zowel de inhoud als de presentatoren. 
Het was een geslaagde middag.

Deze bijeenkomst was de laatste voorlichtingsbijeenkomst van 2019. In totaal heeft de werkgroep Voorlichting dit jaar 15 trainings-en voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. Daar waren 221 mensen bij betrokken. Een mooie prestatie!

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door