Voorlichting Ontmoetingscentrum de Stut

Op 9 maart 2020 hebben onze voorlichters Marelle Overste en Teije Hooghiemstra voorlichting gegeven aan de coördinatoren en een deel van het bestuur van Ontmoetingscentrum De Stut in Heemskerk. In totaal waren er 5 mensen aanwezig. De voorlichting had enerzijds tot doel de aanwezigen te informeren over dementie en hoe om te gaan met mensen met een dementie en anderszijds was het een  pilot voor een komende training/voorlichting aan hun vrijwilligers.

De voorlichting was een succes. Teije legde de theorie uit, Marelle heeft door middel van een quiz een aantal praktijkvoorbeelden besproken.

Er zijn afspraken gemaakt voor een vervolg. In elk geval zal de afdeling Midden-Kennemerland begin september voor hun vrijwilligers een voorlichting over dementie houden. 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door