Als thuiswonen niet meer lukt ...

de Graasj
Knevelsgraafstraat 21
6041 GP ROERMOND
Nederland

Plan Route

Wanneer thuis wonen niet meer lukt.

Dementie is langzaam afscheid nemen. En dat komt in een stroomversnelling, wanneer thuis wonen niet meer haalbaar is en beiden beter af zijn met een opname. Wanneer, waarom kan het thuis niet meer? Hoe ging die uithuisplaatsing? Heb je spijt of niet? De mythe van in goede en in slechte dagen…. De huisarts denkt mee. Je groeit in goede zorg dragen, maar soms kan het je boven het hoofd groeien. En wanneer het thuis niet meer gaat is er zorg van buiten voor de persoon met dementie.


Je zoekt naar de juiste afstemming. Hoe kom je er achter, dat het thuis echt niet meer gaat. Wat zijn daarbij de overwegingen. We vertellen elkaar over de angsten en zorgen die je als mantelzorger kunt hebben. Hoe kan een overgang naar meer beschermd wonen of een verpleeghuis vorm gegeven worden. De mantelzorger met een leven van 60 jaar en langer achter zich worstelt ermee. De persoon met dementie, die vindt, dat alles nog prima gaat…


Wat kan er beter in deze fase?


Alzheimercafé Roermond
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond
Maandag 2 maart 2020
Zaal open 19 uur; programma van 19:30 tot 21:30 uur


Voor nadere informatie: Alzheimer Nederland, afdeling Midden Limburg, tel: 0475 -327432. K. Spapens of mw. M. de Leeuw

Deze activiteit maakt deel uit van