Rechtsbescherming en Dementie

Het Keenter Hart
Sint Jozefskerkplein 3
6006 ZH Weert
Nederland

Rechtsbescherming bij Dementie

Voor mensen met dementie wordt het tijdens het ziekteverloop steeds moeilijker om de eigen wensen kenbaar te maken. Bovendien kan men op een bepaald moment niet meer de eigen belangen behartigen. Welke rechten heeft de persoon met dementie dan? En welke rechten hebben mantelzorgers? Wat moet er allemaal worden geregeld?

Deze avond komt een notaris hierover praten. U krijgt tips en informatie over hoe u ervoor kunt zorgen dat de belangen van alle betrokkenen goed worden geregeld en in vertrouwde handen zijn.

Deze activiteit maakt deel uit van