Voorzitter regionale afdeling

Voorzitter regionale afdeling Midden-Limburg van Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland is regionaal vertegenwoordigd door 48 afdelingen met elk hun eigen bestuur. De afdelingen organiseren in de regio activiteiten op het gebied van ondersteuning en belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Als voorzitter van de afdeling Midden-Limburg bent u, samen met een divers bestuursteam van vijf personen, het gezicht van Alzheimer Nederland in uw regio. De regio omvat de gemeenten Roermond, Roerdalen, Leudal, Echt-Susteren, Weert, Nederweert en Maasgouw. In de regio zijn 3 Alzheimer Café’s actief en 2 in oprichting. Circa 45 vrijwillig(st)ers bieden steun aan mensen met dementie en de mantelzorgers.

U vindt het leuk om mensen te inspireren en te verbinden. U zet zich in om de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers breed onder de aandacht te brengen in de regio. Daarbij draagt u de standpunten van Alzheimer Nederland actief uit. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 15 uur per maand.

Wat bieden wij?

  • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheids-bevordering
  • Ondersteuning door de coördinator Regionale Activiteiten en overige medewerkers
  • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten
  • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag
  • U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in uw mailbox
  • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op uw Curriculum Vitae

Nadere informatie

Nadere informatie is in te winnen bij algemene bestuursleden Paul Tulfer (+31641024927) en Jorik Franssen (+31619424703). Uiterlijk 1 oktober 2019 zien we graag uw sollicitatie tegemoet via ptulfer81@hotmail.com. Naast de functie van voorzitter komt op termijn tevens de functie van secretaris vacant. Zie voor nadere informatie https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-limburg.

 

Deze pagina maakt deel uit van