Voorzitter regionale afdeling

Alzheimer Nederland is regionaal vertegenwoordigd door 48 regionale afdelingen met elk hun eigen bestuur. De afdelingen organiseren in de regio activiteiten op het gebied van ondersteuning en belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Als voorzitter van de afdeling Midden Limburg bent u het gezicht van Alzheimer Nederland in jouw regio. U vindt het leuk om mensen te inspireren en te verbinden. U zet zich in om de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers breed onder de aandacht te brengen in de regio. Daarbij draagt u de standpunten van Alzheimer Nederland actief uit.

Wat gaat u doen?

 • Sturing geven aan het afdelingsbestuur in lijn met de gemaakte afspraken en werkwijze binnen Alzheimer Nederland
 • Optreden als vertegenwoordiger namens Alzheimer Nederland in jouw regio
 • U bent verantwoordelijk voor de vertaling van het landelijke beleid naar het activiteitenplan van uw afdeling en de bijbehorende (financiële) verantwoording naar het landelijk bureau
 • Voorbereiden bestuursvergaderingen
 • U bent het aanspreekpunt voor het landelijk bureau
 • Onder de aandacht brengen van de belangen van mensen met dementie regionaal
 • Participeren in bijeenkomsten en dementievriendelijke initiatieven in de regio

Wat bieden wij?

 • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering
 • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor
 • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten
 • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag
 • U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in uw mailbox
 • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op uw Curriculum Vitae
Deze pagina maakt deel uit van